پلن قیمت ها - طراحی سایت|نرم افزار اندروید|IOS|مرورگران

پلن قیمت ها

کارآفرین

 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 25 کمپین تجزیه و تحلیل
 • پشتیبانی 24/7

49

تومان

ماهانه

کسب و کار در حال رشد

 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 25 کمپین تجزیه و تحلیل
 • پشتیبانی 24/7

69

تومان

ماهانه

طرفدار کسب و کار

 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 25 کمپین تجزیه و تحلیل
 • پشتیبانی 24/7

99

تومان

ماهانه

کارآفرین

 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 25 کمپین تجزیه و تحلیل
 • پشتیبانی 24/7

49

تومان

سالانه

کسب و کار در حال رشد

 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 25 کمپین تجزیه و تحلیل
 • پشتیبانی 24/7

69

تومان

سالانه

طرفدار کسب و کار

 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 25 کمپین تجزیه و تحلیل
 • پشتیبانی 24/7

99

تومان

سالانه