رضا بشیری - طراحی سایت|نرم افزار اندروید|IOS|مرورگران

رضا بشیری

رضا بشیری

مدیرعامل
09354724211

در دنیای امروز، فناوری اطلاعات از نیازهای جدایی ناپذیر زندگی افراد و شریان اصلی سازمان ها وکسب و کارهای بزرگ و کوچک می باشد، ما با اعتقاد به دانش تیمی و رویکرد مشتری مدار خود،تلاش خواهیم نمود این نیاز را به صورتی حرفه ای پاسخ دهیم

تلفن : 09222222
ایمیل : info@example.com
وب سایت : info.examplethemes.com