جناب مهندس بهادر - طراحی سایت|نرم افزار اندروید|IOS|مرورگران

جناب مهندس بهادر

احتراماً بدینوسیله از زحمات و تلاش های بی‌دریغ مديرعامل محترم آن شركت جناب آقای مهندس بشيري، در راستای راه اندازی و استقرار سامانه هاي سجاد و VOIP در این سازمان، تقدیر و تشکر بعمل می‌آید.

امید است همواره در سایه توجهات خداوند منان، بیش از پیش موفق و موید باشید.

 

جناب مهندس بهادر

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مدیر فناوری اطلاعات